MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH LẠNG SƠN 

Địa chỉ: Số 211 Trần Đăng Ninh, P.Tam Thanh, Tp Lạng Sơn, T. Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.870.623

Fax: 02053.878.326

Email: langson@dms.gov.vn