Thông báo

Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn: Sửa đổi Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022

Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường
 • Một số điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022

  Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023, trừ quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2022, quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2024.
 • Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về Lao động - Công đoàn”

  Nhằm giúp đoàn viên, người lao động được nghiên cứu, học tập những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiến thức pháp luật về Lao động - Công đoàn hiện hành, từ đó hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật và nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong đoàn viên, người lao động. Ngày 10/6/2022 Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch số 36/KH-CĐCS triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về Lao động - Công đoàn”
 • Lạng Sơn: Triển khai kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

  Thực hiện Công văn số 129/TCQLTT-CNV ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, giám sát mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
 • Khuyến cáo sử dụng thuốc Molnupiravir an toàn và hiệu quả

  Để đảm bảo nguồn cung ứng và tăng cường khả năng tiếp tận thuốc mới trong điều trị bệnh COVID-19, ngày 17/02/2022, Bộ Y tế đã có Quyết định số 69/QĐ-QLD cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện đối với 3 thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir sản xuất trong nước. Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng thuốc Molnupiravir để điều trị COVID-19 như sau.
 • Một số điểm mới của Nghị định sô 118/2021/NĐ-CP

  Ngày 23 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, thay thế Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
 • Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn: Sửa đổi Kế hoạch kiểm tra chuyên đề của Đội QLTT số 1

  Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường;
 • Giới thiệu Thông tư của Thanh tra chính phủ về quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

  Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Thanh tra chính phủ ban hành Thông tư số 07/2021/TT-TTCP về quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thông tư thay thế các văn bản: Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Thông tư số 04/2013/TT-TTCP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại; Thông tư số 05/2013/TT-TTCP ngày 29 tháng7 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo; Thông tư số 08/2014/TT-TTCP ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra.
 • Siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng

  (ĐCSVN) - Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ do Bộ Chính trị mới ban hành đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ trong Đảng và trong Nhân dân và một lần nữa cho thấy quyết tâm chính trị của Đảng nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
 • Giới thiệu Thông tư của Thanh tra chính phủ về quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

  Ngày 01 tháng 10 năm 2021 Thanh tra chính phủ ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP về quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.