Đội QLTT số 5: Họp triển khai nhiệm vụ công tác tháng cuối năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, Đội Quản lý thị trường số 5 tổ chức họp Đội định kỳ đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 và tháng cuối năm 2021. Tham dự cuộc họp có toàn thể công chức, người lao động Đội Quản lý thị trường số 5.

Tại cuộc họp, đồng chí Đội trưởng thông báo nội dung kết luận Hội nghị giao ban và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 11/2021 và các văn bản chỉ đạo điều hành của cấp trên; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, đề ra phương hướng nhiệm vụ những tháng 11 và  tháng cuối năm 2021 của Đội. Qua đó đã đánh giá Tổ quản lý địa bàn huyện Bắc Sơn, huyện Bình Gia và  huyện Văn Quan của Đội trong tháng đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn được phân công, nghiêm túc triển khai đầy dủ các ý kiến chỉ đạo của Cục, UBND huyện, thực hiện tốt vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo  389 Huyện. Mặt khác  đơn vị tích cực chủ động tham gia phòng chống dịch Covid với cấp Ủy, chính quyền tại địa phương đồng thời nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện tốt vai trò tham mưu, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu và hàng giả; công chức và người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, an tâm công tác, đoàn kết nội bộ, có ý thức nêu cao tinh thần trách nhiệm; phối hợp tốt với các ngành chức năng trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động thực hiện các nhiệm vụ đạt chỉ tiêu lãnh đạo Cục định hướng.
Trong thời gian tới Đội cần quan tâm một số nội dung sau: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đoàn kết nội bộ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng tiêu cực; thực hiện nghiêm túc quy trình chuyên môn nghiệp vụ; Quản lý địa bàn, rà soát các tổ chức, hộ kinh doanh đảm bảo chặt chẽ nhằm phục vụ công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022; Tổ chức tuyên truyền pháp luật, thực hiện văn minh thương mại; kiểm soát thị trường hàng hóa  các cơ sở kinh doanh khu vực gần trường học.
Kết thúc cuộc họp, Ban lãnh đạo Đội cùng toàn thể công chức và người lao động  Đội Quản lý thị trường số 5 quyết tâm phấn đấu, triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Toàn cảnh cuộc họp Đội.

Tổ Văn Quan - Đội QLTT số 5