Bắc Sơn: Tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng hóa tại Hội chợ kích cầu mua sắm huyện Bắc Sơn

Từ ngày 26/9/2022 đến 04/10/2022, Tổ quản lý địa bàn huyện Bắc Sơn thuộc Đội Quản lý thị trường số 5 đã chủ động, tích cực giám sát hoạt động trừng bày, giới thiệu giản phẩm, trao đổi hàng hoá của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Hội chợ kích cầu mua sắm huyện Bắc Sơn.

Hội chợ diễn ra tại sân vận động huyện Bắc Sơn, là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp snar xuất, kinh doanh tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Để Hội chợ diễn ra đảm bảo anh toàn, bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 5 đã chỉ đạo, phân công công chức Tổ dịa bàn huyện Bắc Sơn thường xuyên giám sát, kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng tại hội chợ. Đồng thời kết hợp tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ đến tất cả các cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng.

Công chức Tổ địa bàn huyện Bắc Sơn giám sát hoạt động kinh doanh tại hội chợ

Và với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo Hội chợ, lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 5 đã tham mưu cho UBND huyện các giải pháp quản lý các cơ sở kinh doanh tại Hội chợ; yêu cầu  các cơ sở kinh doanh khi đưa hàng vào Hội chợ phải cam kết hàng hóa đảm bảo đầy đủ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hàng hóa phải được niêm yết đầy đủ, rõ ràng.

Qua công tác giám sát và tuyên truyền, 100% các tổ chức, cá nhân tham gia Hội chợ chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh thương mại; chất lượng sản phẩm hàng hoá; nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá...

Tổ Bắc Sơn - Đội QLTT số 5