Tin tức sự kiện

Văn Lãng: Tổ chức ký Quy chế phối hợp về công tác quản lý địa bàn với UBND các xã trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 391/KH-CQLTT ngày 19/4/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn về nâng cao chất lượng công tác quản lý địa bàn của cơ quan Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025.