Văn Lãng: Tổ chức ký Quy chế phối hợp về công tác quản lý địa bàn với UBND các xã trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 391/KH-CQLTT ngày 19/4/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn về nâng cao chất lượng công tác quản lý địa bàn của cơ quan Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn...

TRÀNG ĐỊNH: TỔ CHỨC KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỊA BÀN GIỮA CƠ QUAN QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CẤP XÃ

Thực hiện Kế hoạch số 391/KH-CQLTT ngày 19/4/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 26/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục về nâng cao...

Đội Quản lý thị trường số 1: Tiếp tục triển khai kiểm tra theo Kế hoạch định kỳ năm 2021

Thực hiện Quyết định số: 1412/QĐ-CQLTT ngày 28/12/2020 của Cục trưởng Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021.

Bắc Sơn: Thực hiện ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền pháp luật, thực hiện văn minh thương mại với 02 đơn vị đang quản lý 06 chợ trên địa bàn huyện

Thực hiện Kế hoạch số 261/KH-CQLTT ngày 18/3/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 26/01/2021 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng về...

Bắc Sơn: Tăng cường kiểm tra kinh doanh thực phẩm khu vực gần trường học

Thực hiện Công văn số 1360/CQLTT-NVTH ngày 17/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường kiểm tra kinh doanh thực phẩm khu vực gần trường học.

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả kiểm tra, xử lý năm 2020

  • Tổng kiểm tra: 2.879 vụ
  • Phát hiện, xử lý: 2.217 vụ
  • Tổng thu: 40,69 tỷ 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

 • 0858.808.336
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 97276