Đội QLTT số 2: Tuyên truyền, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các Lễ Hội trên địa bàn huyện Cao Lộc sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 1117/KH-QLTT ngày 18/11/2022 cuả Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn về Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022, dịp trước, trong và...

Bình Gia: Kiểm tra, giám sát, ký cam kết đối với các hộ kinh doanh hàng hóa tại lễ hội trên địa bàn sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 của huyện Bình Gia. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận...

Tràng Định: Hoàn thành Kế hoạch kiểm tra hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội xuân năm 2023

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra hàng hóa phục vụ Tết nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội xuân năm 2023. Tổ địa bàn Tràng Định thuộc Đội Quản lý thị trường số 7 đã tham mưu cho Ban chỉ đạo vệ sinh ATTP...

Chấn hưng văn hóa, tỏa sáng văn minh

Trải qua bao thử thách, lịch sử đã chứng minh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhân dân ta cũng tin tưởng, kỳ vọng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”! Đạo đức là giá trị cốt lõi của văn hóa. Chấn hưng...

Kiên định - chủ động - kịp thời - sáng tạo - hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Năm 2022, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19, vừa thúc...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả kiểm tra, xử lý năm 2021

  • Tổng kiểm tra: 2.908 vụ
  • Phát hiện, xử lý: 2.375 vụ
  • Tổng thu: 33,09 tỷ 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

 • 0858.808.336
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 209041