Đội QLTT số 6: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Để đảm bảo việc xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật. Đội Quản lý thị trường số 6 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Thông tin chi tiết tại đây.
Đội QLTT số 6