Đội QLTT số 8: Ban Chỉ đạo 389 quốc gia khảo sát, làm việc tại Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2021.

Thực hiện Công văn số 240/VPTT-TH ngày 15/11/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về chương trình làm việc với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn. Ngày 17/11/2021 Đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Chánh Văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên của Văn phòng BCĐ 389 quốc gia và các thành đồng chí thành viên trong BCĐ 389 tỉnh Lạng Sơn. Đến thăm, khảo sát, trao đổi làm việc với Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt tỉnh Lạng Sơn về tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian vừa qua.

Sau khi nghe đồng chí Lành Văn Nghệ - Trạm trưởng báo cáo tóm tắt kết quả công tác đạt được, những thuận lợi, khóa khăn, vướng mắc trong 10 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021 của Trạm KSLH Dốc Quýt. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Chánh Văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia, đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Trạm KSLH Dốc Quýt trong thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng nhẫn mạnh một số công việc cụ thể mà Trạm cần triển khai trong thời gian tới, cụ thể như sau:
Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Trạm đã phát huy được vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo Trạm. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị Ban lãnh đạo Trạm KSLH Dốc Quýt cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên thừa hành nhiệm vụ đang công tác tại Trạm; 
Duy trì nâng cao tình thần đoàn kết nội bộ giữa các lực lượng, thực hiện tốt quy chế; thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành; 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, chiến sỹ, người lao động, tuyệt đối không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; 
Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí tại Trạm; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phát luật đối với các tổ chức, cá nhân, người điều khiển phương tiện lưu thông hàng hóa; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm đi qua địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lưu thông hàng hóa, không gây khó khăn, phiền hà cho các tổ chức, cá nhân hoạt động xuất, nhập khẩu đia qua địa bàn./.   

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Chánh Văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia phát biểu chỉ đạo

Đội QLTT số 8