Đội QLTT số 8: Họp Đội triển khai công tác cuối năm

Ngày 09/11/2021 Đội QLTT số 8 họp Đội triển khai công tác cuối năm; tới dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn; đại diện các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Cục, cùng toàn thể công chức và người lao động.

Tại cuộc họp, đồng chí Lành Văn Nghệ - Đội trưởng, chủ trì triển khai các nội dung cuộc họp giao ban công tác tháng 10/2021 của Cục; Nghị Quyết của Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; Đánh giá kết quả công tác tháng 10/2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2021. Qua các ý kiến phát biểu, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng có ý kiến đã nhận xét đánh giá: Trong tháng 10/2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát và có diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu có giảm hơn so với tháng 11/2021 do hai bên biên giới thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đội QLTT số 8 đã có sự phối hợp với lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ và đã hoàn thành tốt một số nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra xử lý vi phạm hành chính đát được theo Mục tiêu chất lượng đề ra: tổng số vụ kiểm tra: 09 vụ; số vụ vi phạm: 09 vụ; số tiền xử phạt: 61.000.000, đồng; trị giá hàng hóa vi phạm: 246.600.000, đồng; tổng thu: 307.600.000, đồng. 
Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thời gian qua và tiếp tục chỉ đạo Đội QLTT số 8 triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng 11/2021 như sau: Tiếp tục thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ. ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Tổng cục QLTT, Nghị quyết của Đảng ủy, chi bộ, thông báo nội dung cuộc họp giao ban của Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn và các chỉ đạo của cấp trên về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế “Khẩu trang - Khửa khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung  - Khai báo Y tế”; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, hoạt động tuyên truyền về pháp luật thương mại; thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại Trạm, đường vòng, đường tránh, xử lý nghiêm các đối tượng kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng hóa vi phạm SHTT; thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luạt về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nghiêm cấm không nhũng nhiễu, bảo kê, tiếp tay cho các đổi tượng buôn lậu, gian lận thương mại; phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thương xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của công chức và người lao động thuộc quyền quản lý; đề cao trách nhiêm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn được phân công phụ trách./.

Toàn cảnh cuộc họp.

Đội QLTT số 8