Đội QLTT số 8: Họp báo cáo kết quả công tác tháng 9 triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 10.

Ngày 06/10/2021 Đội QLTT số 8 tổ chức Họp Đội định kỳ tháng 9, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2021. Cuộc họp Đội do đồng chí Lành Văn Nghệ - Đội trưởng chủ trì, tham dự cuộc họp có 13/13 đồng chí trong Đội. Đến dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Đặng Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng và đại diện lãnh đạo, công chức các phòng tham mưu, tổng hợp của Cục.

Tại cuộc họp, Đội đã đánh giá kết quả công tác tháng 9, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 10/2021, nêu ra những mặt đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục. Trong phần thảo luận, cơ bản cán bộ, công chức trong Đội đều nhất trí với các nội dung đã triển khai và có các ý kiến phát biểu thiết thực về mọi hoạt động của Đội và khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong kiểm điểm phê bình và tự phê bình năm 2020.
Đồng chí Đặng Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được về thực hiện các nhiệm vụ của Đội QLTT số 8 trong tháng 9/2021, đồng thời giao nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới như: Lãnh đạo Đội phải luôn gương mẫu, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, người lao động trong Đội; tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; nắm tình hình xuất nhập khẩu qua địa bàn quản lý; Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 12/5/2021 của Bộ Công Thương về thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước và các sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
Kết thúc cuộc họp, toàn Đội thể hiện sự quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Đồng chí Đặng Văn Ngọc - Cục trưởng, phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Đội QLTT số 8