Đội Quản lý thị trường số 1: Giám sát việc thực hiện tăng giá bán xăng, dầu trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Thực hiện công văn số 1817/TCQLTT-CNV ngày 24/8/2021 của Tổng Cục Quản lý thị trường về việc phòng, chống buôn lậu và kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xăng dầu; ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường nắm tình hình địa bàn, biến động thị trường.

Vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 11/10/2021, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố điều chỉnh giá đối với mặt hàng xăng dầu trên toàn quốc. Đội Quản lý thị trường số 1 đã chủ động phân công các tổ công tác nắm tình hình địa bàn, giám sát các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên thành phố nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu.
Qua giám sát tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, nhìn chung các cửa hàng, chi nhánh kinh doanh mặt hàng xăng dầu cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật, niêm yết giá bán lẻ xăng dầu rõ ràng, đúng với giá do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối quy định, trong quá trình giám sát không phát hiện vi phạm. Cụ thể giá bán xăng dầu tại các cửa hàng sau khi đã điều chỉnh tăng là: Xăng 95-IV: 23.420 đồng/lít; Xăng RON95-III: 23.320 đồng/lít; Xăng E5 RON 92: 22.110 đồng/lít; Dầu Diezen 0,05S: 17.890 đồng/lít.
Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 1 tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nghiêm việc thực hiện giá xăng dầu trên địa bàn nhằm góp phần bình ổn thị trường và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng./.

Công chức Đội QLTT số 1 kiểm tra đối với cửa hàng bán lẻ xăng, dầu.

Đội QLTT số 1