Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại qua hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan

Thực hiện Công văn số 762/UBND-KT ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 05/7/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 764/CQLTT-NVTH về việc v tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại qua hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan.
Theo đó, lãnh đạo Cục yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung cụ thể như: 
(1) Tăng cường công tác quản lý địa bàn, tuyên truyền pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thuộc địa bàn quản lý; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phù hợp để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại liên quan đến hoạt động tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan.
(2) Phối hợp với các lực lượng Hải quan, Bộ đội biên phòng, Công an, cơ quan kiểm dịch và các cơ quan chức năng liên quan trong kiểm tra, kiểm soát chống thẩm lậu hàng hóa vào thị trường nội địa qua hoạt động tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan.
(3) Tham mưu UBND cấp huyện, Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ trong công tác công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan.
Và một số các nội dung chỉ đạo khác có liên quan, chi tiết văn bản xem tại đây.
Phòng NVTH