Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đề ra các giải pháp cấp bách thực hiện nhiệm vụ quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cuối năm 2020.

Từ ngày 3 đến ngày 10/11/2020 lãnh đạo Cục đã tổ chức hai Hội nghị để bàn và kết luận chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Qua theo dõi tình hình thực tế trên thị trường và qua báo cáo của các đơn vị chức năng cho thấy: Cũng như quy luật hàng năm, bắt đầu từ đầu tháng 11/2020 tình hình hoạt động kinh doanh bất hợp pháp nổi lên một số hiện tượng đó là: Tăng nhập lậu thuốc bắc, nhập lậu thực phẩm tươi sống, gia cầm giống qua các đường mòn biên giới; thủ đoạn vận chuyển hàng lậu tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó chủ yếu là ô tô chở hàng lậu chạy tốc độ cao, lạng lách trốn tránh kiểm tra, kiểm soát; sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ bưu chính vận chuyển hàng lậu; đối tượng buôn lậu tranh thủ sự lỏng lẻo trong kiểm soát của cơ quan chức năng,..vv.
Vì vậy, từ ngày 3 đến ngày 10/11/2020 lãnh đạo Cục đã tổ chức hai Hội nghị để bàn và kết luận chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, cụ thể:
1. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chấp hành Nội quy, Quy chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, chống tiêu cực. 
2. Trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 mỗi địa bàn huyện và Đội chuyên ngành duy trì chế độ trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tối thiểu 50% quân số, song song với công tác quản lý địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền về các lĩnh vực, chú trọng về công tác kiểm tra kinh doanh, vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo 389 huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động.
3. Các Phòng chức năng bố trí thời gian, lực lượng phù hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kịp thời thẩm tra hồ sơ, tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn, phối hợp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục.
4. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời, chính xác, đầy đủ theo quy định để phục vụ công tác thống kê, tổng hợp, nhận định, chỉ đạo chung. 
5. Lãnh đạo Cục, các Phòng chức năng theo phân công và chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo quy định./.

Hoàng Ngọc Lâm - Trưởng phòng NVTH - Cục QLTT Lạng Sơn