Hữu Lũng: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021.

Thực hiện Quyết định số: 1412/QĐ.CQLTT Ngày 28 tháng 12 năm 2020 Của Cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn.Về Ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021.

Ngay từ đầu năm 2021 Tổ công tác địa bàn huyện Hữu Lũng, Đội quản lý thị trường số 4. Đã phân công, giao nhiệm vụ cho các tổ công tác thường xuyên bám sát địa bàn, nắm tình hình hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân có danh sách trong kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021. Qua đó có biện pháp kiểm tra, xử lý. Năm 2021, các cơ sở kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt là: 31 cơ sở. Tổ công tác địa bàn Hữu Lũng đã tổ chức, thực hiện kiểm tra: 27 cơ sở. Trong đó có: 13 cơ sở vi phạm, đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là :76.500.000đ,  nộp vào Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.
Thời gian tới Tổ công  tác tiếp tục chủ động kiểm tra phấn đấu hoàn thành kế hoạch được phê duyệt năm 2021 theo đúng thời gian quy định, chuẩn bị cho kế hoạch năm 2022 Tổ công tác địa bàn huyện Hữu Lũng tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp với cơ quan chức năng của huyện, cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn  thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, phân tích đánh giá tình hình thực tế để phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra sát với tình hình hoạt động thương mại tại địa phương đạt hiệu quả./.

Công chức Đội QLTT số 4 kiểm tra hàng hóa.

Tổ Hữu Lũng - Đội QLTT số 4