Phát động Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu về thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2022

Ngày 12/7/2022 Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn ban hành văn bản số 622/PĐ-CQLTT Phát động Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu về số tiền xử lý vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước năm 2022.
  Với mục đích tạo động lực thúc đẩy công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là  công tác kiểm tra về thực hiện văn minh thương mại, an toàn thực phẩm, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thương mại điện tử…; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022. Tạophong trào thi đua sôi nổi để công chức, người lao động Cục Quản lý thị trường phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trau dồi thực tiễn, đẩy mạnh công tác giám sát, nắm vững tình hình thị trường tại địa bàn quản lý. Thực hiện tốt việc chuyển đổi số trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, cải tiến phương pháp làm việc, hiệu quả trong tình hình mới.

Đồng chí Đặng Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 tại hội nghị sở kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

 

Ngày 12/7/2022 Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn ban hành văn bản số 622/PĐ-CQLTT Phát động Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu về số tiền xử lý vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước năm 2022Theo chỉ tiêu Tổng cục Quản lý thị trường giao Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thu nộp NSNN từ xử phạt vi phạm hành chính năm 2022 là 20 tỷ đồng; trong 6 tháng đầu nămCục Quản lý thị trường Lạng Sơn đã thu nộp NSNN được 1,04 tỷ đồng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm thu nộp NSNN 18,96 tỷ đồng; để đạt được mục tiêu thu nộp NSNN như trên là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết và quyết tâm cao của các đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, người lao động trong toàn cục; căn cứ vào tình hình thực tế từng địa bàn, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã phân giao chỉ tiêu cho các đơn vị thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Nội dung phát động yêu cầu các đơn vị trực thuộc cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, cụ thể như sau:

Kết hợp công tác quản lý địa bàn, xây dựng cơ sở cung cấp thông tin và các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền; khuyến khích công chức đổi mới phương pháp làm việc, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong hoạt động công vụ để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. 

Phân công, giao nhiệm vụ cho công chức, người lao động cụ thể, rõ ràng; khuyến khích các Đội Quản lý thị trường phân bổ chỉ tiêu cho các Tổ địa bàn, cá nhân công chức trong đơn vị; bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ. 

Công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hàng hoá

 

Đây là đợt phát động nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Tổng Cục Quản lý thị trường đến hết năm 2022; các đơn vị, cá nhân có thành tích, hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu giao trong đợt phát động sẽ cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng vào dịp cuối năm 2022.

                                                                       Phòng Thanh tra - Pháp chế

Phòng Thanh tra - pháp chế