QLTT Lạng Sơn hỏa tốc triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công điện 570/CĐ-TTg ngày 2/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã hỏa tốc ban hành Công văn chỉ đạo các đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Công văn, lãnh đạo Cục đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
1. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường quản lý theo địa bàn, chủ động nhận định, đánh giá thị trường để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, duy trì công vụ để đảm bảo kịp thời kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở kinh doanh, phương tiện giao thông có hành vi vi phạm; trong đó chú trọng kiểm tra về lĩnh vực giá,  các biểu hiện đầu cơ găm hàng, lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, dược phẩm, vật tư y tế và các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống của nhân dân.
2. Kịp thời đưa tin truyền thông về đối tượng, hành vi, thủ đoạn vi phạm nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng tích cực dư luận xã hội về thị trường hàng hóa, dịch vụ.
3. Thường xuyên cập nhật thông tin, tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ theo chỉ đạo của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19.
Bên cạnh đó, để đảm bảo công tác phòng, dịch Covid-19, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo công chức, người lao động thực hiện nghiêm các nội dung cụ thể:
1. Yêu cầu mỗi cá nhân công chức, người lao động cần hết sức bình tĩnh, tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác, gương mẫu và vận động người thân chấp hành tuyệt đối theo chỉ đạo của cấp trên và cơ quan có thẩm quyền về phòng chống dịch bệnh covid-19.
2. Trước mắt, thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) và các nhiệm vụ nêu tại Công văn số 431/CQLTT-TCHC ngày 02/5/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh covid-19.

3. Tuyệt đối không tự ý đăng tải, “câu like”  thông tin chưa chính thức về phòng chống dịch bệnh covid-19 và các hoạt động nghiệp vụ trên mạng xã hội dễ gây nhiễu loạn thông tin và vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành về lĩnh vực thông tin truyền thông.

4. Thường xuyên theo dõi thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng để khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định nếu đã từng đi qua, tiếp xúc gần các địa điểm, đối tượng nghi nhiễm bệnh covid-19 (nếu có).

5. Tổ chức vệ sinh, quét dọn, lau rửa, khử khuẩn môi trường tại trụ sở làm việc, chú ý những nơi có nguy cơ nhiều người tiếp xúc, ít nhất 02 lần/ngày, thực hiện thu gom rác thải hàng ngày.

Phòng NVTH- Cục QLTT Lạng Sơn