Tràng Định: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện văn minh thương mại và các quy định hoạt động thương mại điện tử, bán hàng hóa qua các trang mạng xã hội cho các hộ kinh doanh tại địa bàn thị trấn Thất Khê và xã Đại Đồng, huyện Tràng Định.

Thực hiện Kế hoạch số 261/KH-CQLTT ngày 18/3/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 26/01/2021 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục lãnh đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thương mại và tuyên truyền thực hiện văn minh thương mại từ năm 2021 đến năm 2025; Công văn số 488/CQLTT-TTPC ngày 08/6/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật thương mại và thực hiện văn minh cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn năm 2022.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng phát biểu tại hội nghị

Ngày 05/10/2022, Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện văn minh thương mại và các quy định hoạt động thương mại điện tử, bán hàng hóa qua các trang mạng xã hội trên địa bàn. Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng dự và chỉ đạo Hội nghị; tham dự hội nghị có 120 đại biểu là lãnh đạo, công chức và hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn Thất Khê và xã Đại Đồng. Tại Hội nghị, Báo cáo viên của Phòng Thanh tra- Pháp chế đã truyền đạt 02 chuyên đề: Chuyên đề 1: Các quy định hoạt động thương mại điện tử, bán hàng hóa qua các trang mạng xã hội, Chuyên đề 2: Các nội dung về văn minh thương mại trên địa bàn huyện Tràng Định.

Đồng chí Nông Thị Thu Hường, Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế tuyên truyền tại hội nghị

Thông qua hội nghị, đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, người lao động thị trấn Thất Khê, xã Đại Đồng và các hộ kinh doanh trên địa bàn trong việc thực hiện pháp luật về văn minh thương mại, thương mại điện tử; chấp hành đúng các quy định trontg hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thời gian tới, Tổ địa bàn Tràng Định tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thương mại và thực hiện văn minh thương mại trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn phụ trách./.

Tổ Tràng Định - Đội QLTT số 7