Tuyên truyền, hướng dẫn Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ Công Thương

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 08/CT-BCT về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tại Chỉ thị số 08/CT-BCT, nhiệm vụ cụ thể của lực lượng Quản lý thị trường được nhấn mạnh để đảm bảo mục tiêu kép vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong vận chuyển, lưu thông để tiêu thụ tại thị trường trong nước sản lượng lớn các mặt hàng nông sản của địa phương đã, đang và sắp vào vụ thu hoạch được kịp thời, hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19 theo dự báo còn diễn biến khó lường, Bộ Công Thương đã đưa ra Chỉ thị yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội các ngành hàng, Doanh nghiệp,... trong đó, Chỉ thị nêu rõ đối với lực lượng Quản lý thị trường tại các địa phương tập trung triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, các hành vi đầu cơ, găm hàng và lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính; kinh doanh hàng nông sản nhập lậu, hàng giả, kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và các hành vi gian lận thương mại khác. Đặc biệt, chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát các giao dịch thương mại trên môi trường trực tuyến. Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các mặt hàng nông sản (sản xuất trong nước và nhập khẩu) trên thị trường.
Phối hợp với Vụ thị trường trong nước, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, tiêu thụ hàng hóa nông sản; tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất nói chung, các mặt hàng nông sản nói riêng khi lưu thông qua các tỉnh, thành phố theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Xem toàn bộ văn bản tại đây/documents/35600/19701326/08.pdf/932af1ea-75fc-46e8-902e-9efb321bfcb4

 

Phòng TTPC- Cục QLTT Lạng Sơn