Văn Lãng: Tổ chức phối hợp ký cam kết tuyên truyền pháp luật thương mại và thực hiện văn minh thương mại tại địa bàn xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng

Từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 9 năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Văn Lãng diễn biễn phức tạp, các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, dịch vụ tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch; hiện nay dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đã được kiểm soát, hoạt động kinh doanh thương mại đã hoạt động trở lại bình thường.

Thực hiện Kế hoạch số 261/KH-CQLTT ngày 16/3/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục lãnh đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thương mại và tuyên truyền thực hiện văn minh thương mại cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn từ năm 2021 đến năm 2025. Để triển khai thực hiện các mục tiêu tuyên truyền pháp luật thương mại và tuyên truyền thực hiện văn minh thương mại  trên địa bàn huyện Văn Lãng theo kế hoạch đề ra năm 2021. Đội Quản lý thị trường số 7 đã chỉ đạo các Tổ công tác quản lý phối hợp với UBND xã Tân Thanh, Ban quản lý chợ tổ chức ký cam kết tuyên tuyền với các hộ kinh doanh tại chợ Trung tâm thương mại Hồng Kông, Trung tâm thương mại Việt Trung và các cửa hàng kinh doanh tại đường Trục Chính, đường Nhánh Nam, Nhánh Bắc, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng doanh được trên 60 hộ kinh doanh. Nội dung ký cam kết tuyên tuyền (1) Chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh, (2) Thực hiện niêm yết giá hàng hóa, bán theo giá niêm yết, không nói thách, không ép giá, nâng giá, (3) Sử dụng các dụng cụ đo lường đảm bảo tiêu chuẩn và kiểm định, (4) Không kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không có tem nhãn, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng quá hạn sử dụng, (5) Cửa hàng có Bảng ghi rõ tên cửa hàng, địa chỉ, số đăng ký kinh doanh; có thái độ kinh doanh, giao tiếp văn minh lịch sự, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong kinh doanh, kịp thời cung cấp thông tin với cơ quan chức năng về những hành vi vi phạm trên địa bàn.
Trong thời gian tới Đội Quản lý thị trường số 7 tiếp tục  phối hợp  ký cam kết tuyên tuyền với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo mục tiêu, lộ trình Kế hoạch đề ra; đồng thời thường xuyên giám sát các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Công chức Đội QLTT số 7 ký cam kết đối với hộ kinh doanh.

Tổ Văn Lãng - Đội QLTT số 7