Văn Lãng: Tổ chức tuyên truyền, giám sát một số cơ sở kinh doanh tạm dừng hoạt động không cần thiết để phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Tân Thanh, Tân Mỹ.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay trên địa bàn huyện Văn Lãng, thực hiện Công văn số 2988/UBND-VP ngày 21/11/2021 của UBND huyện Văn Lãng về việc triển khai một số biện pháp cấp bách tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Ngày 21, 22/11/2021, Đội Quản lý thị trường số 7 đã tổ chức tuyên truyền, giám sát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ tạm dừng hoạt động không cần thiết như: các dịch vụ massage, xông hơi, karaoke, spa, thể dục thể thao, hoạt động vui chơi, giải trí đông người, điểm truy cập Internet, trò chơi điện tử cho đến khi có thông báo mới; các nhà hàng, quán bán hàng ăn, uống tạm thời không phục vụ khách tại chỗ, mà thực hiện bán hàng cho khách mang về tại xã Tân Thanh, xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng. Qua công tác tuyên truyền, kiểm tra trên 10 cơ sở kinh doanh, dịch vụ không cần thiết cơ bản chấp hành các biện pháp cấp bách tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
Trong thời gian tới Đội Quản lý thị trường số 7 tiếp tục tuyên truyền, giám sát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; nếu phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Công chức đang tuyên truyền các biện pháp cấp bách tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở kinh doanh ăn uống tại xã Tân Thanh.

Tổ Văn Lãng - Đội QLTT số 7